Một số bài toán tinh nhanh hay và khó.

Một số bài toán tinh nhanh hay và khó.

Một số bài toán tính nhanh hay và khó Bài Toán 1 : Tính tổng 1x5x6+2x10x12+20x24x4+9x45x54/1x3x5+2x6x10+4x12x20+9x27x45= 5x6x(1+2x2x2+4x4x4+9x4x4)/3x5x(1+2x2x2+4x4x4+9x9x9)= ...
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG NGHE CHO HỌC SINH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG NGHE CHO HỌC SINH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG NGHE CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Nghe - Nói - Đọc - Viết là bốn kĩ năng mà học sinh được rèn luyện trong quá trình học Tiếng Anh. Với việc dạy Tiếng Anh ...
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Tháng 02 : 1.555