KẾ HOẠCH THÁNG 9- NĂM HỌC: 2014- 2015

KẾ HOẠCH THÁNG 9- NĂM HỌC: 2014- 2015

* Ổn định tổ chức nền nếp dạy học * Tổ chức lễ khai giảng năm học 2014-2015 * Thành lập các Tổ, Ban, Hội đồng tư vấn….. * Tổ chức ...
KẾ HOẠCH THÁNG 4- 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 4- 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 4- NĂM HỌC: 2013- 2014 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày GPMN 30-4 và ngày Quốc tế lao động 01-5 * Ổn định tổ chức, nền nếp dạy học * Tổ chức tốt các ...
KẾ HOẠCH THÁNG 3- 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 3- 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 3- NĂM HỌC: 2013- 2014 Thi đua lập thành tich chào mừng ngày QTPN 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 * Ổn định tổ chức, nền nếp dạy học ...
KẾ HOẠCH THÁNG 2- 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 2- 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 2- NĂM HỌC: 2013- 2014 * Ổn định tổ chức, nền nếp dạy học sau tết * Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học * Đẩy mạnh các hoạt động ...
KẾ HOẠCH THÁNG 1- 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 1- 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 1- NĂM HỌC: 2013- 2014 Chủ điểm: Mừng đảng quang vinh- mừng xuân Giáp Ngọ * Ổn định tổ chức, nền nếp dạy học * Tổ chức KTĐK; Sơ kết học kỳ I, triển khai ...
KẾ HOẠCH THÁNG 12-2013

KẾ HOẠCH THÁNG 12-2013

KẾ HOẠCH THÁNG 12- NĂM HỌC: 2013- 2014 Chủ điểm: Chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày QPTD * Ổn định tổ chức, nền nếp dạy học * Đẩy mạnh ...
KẾ HOẠCH THÁNG 11- 2013

KẾ HOẠCH THÁNG 11- 2013

Chủ điểm: Chào mừng Kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2013) * Ổn định tổ chức, nền nếp dạy học ...
KẾ HOẠCH THÁNG 10-2013

KẾ HOẠCH THÁNG 10-2013

PHÒNG GD- ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BẰNG Số: 14 /KH-THSB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Sơn Bằng, ngày 03 ...
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Tháng 04 : 1.468