Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Tháng 04 : 1.467
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Tiểu học Sơn Bằng Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Số: 05 /KHCLB-VHCĐ Sơn ...
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Tiểu học Sơn Bằng Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Số: 04 /KHCLB-VHCĐ Sơn ...
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Tiểu học Sơn Bằng Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Số: 03/KHCLB-VHCĐ Sơn Bằng, ngày 08 tháng 11 năm 2016KẾ HOẠCH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ VĂN ...
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Tiểu học Sơn Bằng Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Số: /KH-THSB Sơn Bằng, ngày 25 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ VĂN ...
 • PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BẰNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        Số: 28/KH-THSB                       Sơn Bằng, ngày 02 tháng 03 năm 2015 KẾ ...
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BẰNG Số: /KH-THSBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Sơn Bằng , ngày24 tháng 9 năm 2014 KẾ HOẠCH HOẠT ...
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------ Sơn Bằng , ngày 15 tháng 12 năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC TRÒ CHƠI:NẮNG SÂN TRƯỜNGCăn cứ KH ...
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Tiểu học Sơn Bằng Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Số: /KH-THSB Sơn Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH ...
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 30/2014/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014 ...
 • UBND HUYỆN HƯƠNG SƠNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 220 /PGDĐTV/v: hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hương Sơn, ngày 15 ...
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:08 /KH-THSơn Bằng, ngày 23 tháng 9 năm 2013KẾ HOẠCH Hoạt động dạy học Năm học 2013 - 2014 - Căn cứ Điều lệ trường tiểu ...
 • PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠNTRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02 /KH-THSB Sơn Bằng, ngày 21 tháng 9 năm 2013KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 – 2014Căn cứ Chỉ thị số ...
Tài nguyên