Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Tháng 04 : 1.460
  • Thứ 4 ngày 22 tháng 2 năm 2017ĐẠO ĐỨC:GIỮ LỜI HỨA ( tiết 1 )I. Mục tiêu: - Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa- Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.- Quý trọng những người biết giữ lời hứaHS NK: - Nêu được thế nào là giữa lời hứa. ...
  • Đạo đứcTôn trọng đám tang ( tiết 1 )I. Mục tiêu: Sau bài học em: - Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang. - Bước đầu biết cảm thông với những đau thương , mất mát người thân của người khác . A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:Bài ...
  • Đạo đứcTôn trọng đám tang ( tiết 1 )I. Mục tiêu: - Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang.- Bước đầu biết cảm thông với những đau thương, mất mát người thân của người khác,II KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC:- Thể hiện sự cảm thông truwcs sự đau ...
  • Thứ 4 ngày 22 tháng 2 năm 2017ĐẠO ĐỨC:GIỮ LỜI HỨA ( tiết 1 )I. Mục tiêu: - Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa- Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.- Quý trọng những người biết giữ lời hứaHS NK: - Nêu được thế nào là giữa lời hứa. ...
  • Đạo đứcTôn trọng đám tang ( tiết 1 )I. Mục tiêu: - Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang. - Bước đầu biết cảm thông với những đau thương , mất mát người thân của người khác .II. kĩ năng sống được giáo dục: Kĩ năng thể hiện sự cảm thông ...