Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Tháng 08 : 196
 • Tuần 3Thứ 5 ngày 24 tháng 9 năm 2015Luyện Tiếng Việt : Luyện đọc- KỂ: CHIẾC ÁO len I. Mục tiêu. - Học sinh đọc hiểu và kể lại câu chuyện :Chiếc áo len.(Tài liệu HDH Tiếng Việt trang 31-32)ii. Hoạt động dạy họcGv giới thiệu bàiNêu mục tiêu -Chép ...
 • Tuần 22 Thứ 2 ngày 6 tháng 2 năm 2012Chào cờsinh hoạt đầu tuần-----------------------------------------------Tập đọc - kể chuyện Nhà bác học và bà cụI/ Mục tiêu: * TĐ: Bước đầu biết đọc phân biệt lời ...
 • BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP HUYỆNLỚP 5, NĂM HỌC 2013 - 2014 Phần thi cá nhân; thời gian làm bài: 30 phút Họ và tên: ...
 • ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 5 (lần 1)NĂM HỌC: 2013 – 2014Môn: Toán (Không kể thời gian giao đề)Ngày thi: Câu 1: a) Tìm x biết: b) : 0,5 – : 0,25 – : 0,125 – : 0,1 c) Cho dãy số: 37; 74; 111; 148; … Nêu ra ...
 • THI GIẢI TOÁN THÁNG 12I. LỚP 5 :Bài 1: Điền số hoặc dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm :a) 3,4 x 100 = ……. 0,45 x ……= 450 7,8 x …..= 0,78 98 : …..= 0,98b) 2,34 x 0,1 = 2,34 : ….. 8,9 : 0,01 = 8,9 …..100 6,8 : 2 = ...
 • GIAO LƯU TOÁN (KHỐI 5- NGÀY 15-11-3013)ĐỀ THI CÁ NHÂN Thời gian làm bài: 30 phút(Từ câu 1 dến câu 15 chỉ ghi đáp số. Câu thứ 16 trình bày chi tiết lời giải)BÀI SỐ 1: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 20113 và biết giữa chúng có tất cả 9 ...
 • THI GIẢI TOÁN THÁNG 12I. LỚP 5 :Bài 1: Điền số hoặc dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm :a) 3,4 x 100 = ……. 0,45 x ……= 450 7,8 x …..= 0,78 98 : …..= 0,98b) 2,34 x 0,1 = 2,34 : ….. 8,9 : 0,01 = 8,9 …..100 6,8 : 2 = ...
 • đề KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 Năm học : 2011 - 2012Trường TH số 1 Quảng Sơn Môn : Toán Họ tên ….. ……………………………….. ...
 • ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 10 - TOÁN 5 . THỜI GIAN 40 PHÚTI. Phần trắc nghiệm : Khoanh vào kết quả đúng ( 4đ ) 1/ Chữ số 6 trong phần thập phân của số : 324, 561 có giá trị là : A. B. C. D. 60 2/ Số thập phân gồm có : Bảy chục , hai đơn vị và ...
 • ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ LẦN I NĂM HỌC 2013 – 2014(Thời gian làm bài: 30 phút)H Họ và tên: .....................................................- Lớp: 4.........-Đội:..............ĐỀ THI CÁ NHÂNPHẦN I : ĐIỀN SỐ THÍCH HỢPCâu 1: ...
Tài nguyên