Kết thúc năm học 2017 - 2018, trường tiểu học Sơn Bằng dành được nhiều kết quả đáng khích lệ. Có thể khẳng định rằng, đây là một năm học thành công như mong đợi. Tham gia cuộc thi giáo viên giỏi cấp huyện có 4 GV được công nhận (Cô Lê Thị Kim Sơn, cô Nguyễn Thị Thúy Hà, cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết, cô Nguyễn Thanh Trang); tham gia cuộc thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện có một giáo viên được công nhận (cô Nguyễn Thị Thúy Hà). Cuối năm học, nhà trường có thư viện được công nhận thư viện xuất sắc; trường được công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 2, giai đoạn 2018 - 2023.

         Những đóng góp của đội ngũ CBGVNV và các em học sinh của nhà trường đã được bù đắp bằng một danh hiệu cao quý - Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Thật đáng tự hào với những gì mà tập thể nhà trường đã đạt được. Chúng ta trân quý và phát huy những thành quả đó để tiếp tục đưa chất lượng giáo dục của nhà trường đi lên đáp ứng với mong mỏi của người dân quê hương Sơn Bằng cũng như hoàn thành nhiệm vụ mà ngành giao phó.