GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Cự Sơn-xã Sơn Bằng - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Email :  hopthudungchungthsb@gmail.com

 

1. Mô hình hoạt động: Trường công lập có một cấp học.

2. Đội ngũ giáo viên: Trường TH Sơn Bằng có đội ngũ GV đảm bảo đủ về số lượng, 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Hầu hết giáo viên của nhà trường có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.  

3. Mục tiêu đào tạo:

Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên; phát triển khả năng tự học và học tập suốt đời hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Phương châm giáo dục:

- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.

- Chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản.

- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường, giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường:

- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn và các tiết HĐNGLL.

- Tổ chức học dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả học sinh,  khai thác hiệu quả các phòng chức năng, sử dụng tối đa các DDDH sẵn có và làm thêm các đồ dùng khác để phục vụ cho hoạt động giáo dục.

- Tổ chức bán trú cho học sinh lớp 1,2  đảm bảo an toàn.

- Tăng cường các hoạt động Đội – Sao; Tổ chức các buổi HĐNGLL  bằng nhiều hình thức khác nhau để học sinh được hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất như: sinh hoạt Câu lạc bộ theo sở thích, tổ chức các hoạt động giao lưu: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện,…
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên, Ban ĐDCMHS, các tổ chức xã hội để công tác giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao.

                                                  Ban giám hiệu Trường Tiểu học Sơn Bằng